User Experience

User Experience (UX) staat voor ge­brui­ker­s­er­va­ring, de ervaring die een gebruiker zich herinnert na afloop van een bezoek aan bij­voor­beeld een website of app. Een goede ge­brui­ker­s­er­va­ring geeft de bezoeker een positief gevoel en verliest de wensen van de klant niet uit het oog.